Thursday, August 24, 2006

Οι Θεοί των Βορείων Εθνών
Εθνικές / Τοπικές παραλλαγές των ονομάτων των πιο σημαντικών Θεοτήτων του Πανθέου των Βορείων Εθνών


Aegir (Θεός της Θαλάσσης)...... Ran, Ler, Gymnir, Hler, Gymr

Baelder (υιός του Όντιν και της Φρίγκ, ηλιακός Θεός αντίστοιχος των θνησκόντων κι ανασταινόμενων Άδωνι, Βάαλ, Όσιρι κ.λ.π. της Ανατολικής Μεσογείου. Θεός του Φωτός και της διαρκούς, κυκλικής Παλιγγενεσίας).... Belder, Baldr, Baldur, Beldegg, Baeldaeg, Paltar, Baeldeggr

Braegi (Υιός του Όντιν και της Φρίγκ, Θεός της Ποιήσεως και της Λεξιπλασίας, των Τεχνών και της Μουσικής, εφευρέτης της άρπας και προστάτης των τρεχούμενων υδάτων και των πηγαδιών)....... Bragi

Forseti (Υιός του Μπάλντερ και της Νάννα, Θεός της Δικαιοσύνης, της Λογικής, των Νόμων και της Ειρήνης.)...... Fosite

Freyr (Αδελφός της Φρέγια, ηλιακός Θεός της Αφθονίας και του Φαλλού, της σαρκικής επαφής και της Ευτυχίας, της βροχής και της βλαστήσεως, επιστάτης των όρκων και χορηγός δυνάμεως στους πολεμιστές την ώρα της μάχης)...... Frey, Fryr, Yngvi, Yngfyr, Ingifreyr, Atridi, Fro, Froedhi, Frea, Froh, Frodi

Heimdall (Υιός του Όντιν, Θεός της Παιδεύσεως και της Τελετουργίας, κύριος των Ορίων, φρουρός και φύλακας των διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στον κόσμο των θνητών και τον κόσμο των Θεών, μεσολαβητής ανάμεσα στον κόσμο Asgard και τον κόσμο Midgard, γενήτωρ των ανθρωπίνων φυλών και τάξεων).... Rig, Heimdhler, Heimdallr, Rigr, Gullitann, Hallinskidi

Hod (Υιός του Όντιν και της Φρίγκ, τυφλός Θεός, πρώην πρωταθλητής της τοξοβολίας, αλληγορία της ετησίας κυκλικής φθοράς της Φύσεως).... Hoedr, Hodr, Hoder, Hodur, Hoth, Hothr, Bjorno-Hoder

Hoenir (Ο σιωπηλός Θεός της Σωφροσύνης και της καλής Διοικήσεως)........ Honir

Hermod (Υιός του Όντιν, Θεός της Ταχύτητος, της Αξιοπρέπειας, της Γενναιότητος και της Τιμής, πρέσβης και αγγελιαφόρος των Θεών με εκπληκτική ετυμολογική συγγένεια προς τον ελληνικό Ερμή)...... Heremod, Heremoed

Loki (Θεός της Αποπλάνησης και της Απάτης, αντιδιαμετρικός στη λειτουργία του προς τον ηλιακό Μπάλντερ, κύριος των σεισμών, των πυρκαϊών, των χαοτικών καταστάσεων και της ωμής εκδίκησης).......... Sigtyr, Lok, Hvedrung, Lort, Luk, Loke, Hredrung, Loge, Loedurr

Mimir (Θεός της Μνήμης και της Συνέσεως).... Mimr, Mimi

Njoerd (Πατέρας της Φρέγια και του Φρέυρ, αρχαίος Θεός των Υδάτων και των Θαλασσών, προστάτης των ψαράδων και των ναυτικών, δωρητής του Πλούτου και προστάτης των ενόρκων συμφωνιών)...... Ngoerr, Niord, Nerthuz

Odin (Ο ύπατος των Θεών Aesir, πατέρας αρκετών εξ αυτών και δημιουργός των πρώτων ανθρώπων, κύριος της Ποιήσεως, της Γνώσεως, της Εμπνεύσεως, του Πολέμου και του Θανάτου, θυσίασε το ένα του μάτι για ν'αποκτήσει το δώρο της Προφητείας και σταυρώθηκε επί εννέα ημερόνυκτα πάνω στο Δένδρο της Ζωής για να κερδίσει σε αντάλλαγμα για λογαριασμό των Θεών και των ανθρώπων τη γνώση των Ρουνών).........Wodan, Rognir, Sann, Odhinn, Omi, Ohinn, Oedinn, Wotan, Woden, Oer, Sidhott, Thund, Haptagod, Woehd, Sidskegg, Sigtyr, Unn, Woedhan, Herran, Herteit, Hropt, Herian, Ialg, Iolf, Ialk, Iolnir, Sigfadhir, Skilfing, Svipal, Blindi, Nikar, Nikuz, Oski, Svidur, Svidrir, Thunn, Vakr, Fiolsvinn, Hergaut, Grim, Yggr, Grimnir, Valfadhir, Haer, Alfader, Haerbardhr, Ganglari, Sigtyr, Hroptr, Fiolnir, Gaut, Sidskegg

Tyr (Ο πραγματικός Αλφάδερ, ένας πολύ προγενέστερος του Όντιν Θεός του Ουρανού και του Πολέμου, τον οποίο ο Τάκιτος ταυτίζει με τον ρωμαϊκό Άρη (Mars), του οποίου οι περισσότερες ιδιότητες αφομοιώθηκαν αργότερα από τον Όντιν. Υπήρξε Θεός της Θέλησης, της Επιθυμίας και του Σχεδιασμού)........ Tiwa, Zio, Zio, Tiu, Ti, Tiwaz, Saxnot, Frodi, Tyer, Froertif.

Thor (Υιός του Όντιν και της Φιόρτζυν, δεύτερος στην ιεραρχία των Aesir μετά τον πατέρα του, Θεός του Ουρανού, του αστροπελεκιού και των ανέμων, Ταξιθέτης Θεός που συνθλίβει με το ανελέητο σφυρί του, το Mjollnir, κάθε διασαλευτικό στοιχείο, επόπτης της τήρησης των νόμων στις ανθρώπινες κοινωνίες και πολεμικός Θεός)....... Thunaer, Poerr, Vingnir, Okuthor, Hardveur, Rym, Vingthor, Asathor, Eindridi, Atli, Ennilang, Veud, Thorr, Thunnar, Einridi, Donar, Asabrag, Biorn, Bjorn, Rim, Veu, Donner

Ull (Χειμερινός Θεός της Τοξοβολίας και της Χιονοδρομίας, της φυσικής ομορφιάς, του Συναγωνισμού και της Αναδείξεως)...... Uller, Ullr, Wulder, Wuldor

Weland (Θεός της Μεταλλουργίας στην πρώϊμη Σαξωνική Παράδοση)..... Wieland, Volundr, Wayland, Volund

Ymir (Αρχέγονη θεότητα από το σώμα της οποίας αναδύθηκε ο Κόσμος)... Aurgelmir

Eir (Θεά της Θεραπευτικής)...... Eyr

Fjoergyn (Θεά της Ευφορίας της γής, μητέρα του Θώρ)...... Jor, Fjoergenn

Freyja (Μεγάλη σεληνιακή θεότητα, αδελφή του Φρέυρ, Βασίλισσα των Βαλκυριών, Θεά των Μαχών αλλά και του Ερωτισμού, της Γονιμότητος αλλά και του Θανάτου, της Μουσικής αλλά και της Μαγείας, της Ποιήσεως και της Μαντικής Τέχνης, προστάτιδα των ψυχών των παρθένων)... Freyia, Friia, Horn, Mardoll, Throng, Gefn, Skialf, Syr, Thrungva, Frija, Freo, Freia

Frigg (Σύζυγος και σύμβουλος του ¨Οντιν, αντίστοιχη στη λειτουργία της με την ελληνική Θεά Ήρα, θυγατέρα της Γής, Θεά της Βιόσφαιρας και της Γλυκύτητος, προστάτιδα του εγγάμου βίου, της νομής του οίκου και της τεκνοποιϊας)......... Fricka, Frigida, Frigga, Frig, Freaa, Firsg

Gefion (Θεά της Γονιμότητος, της Προσφοράς, της Μαγείας και της Καλοτυχίας, προστάτιδα των νεαρών γυναικών)........ Gefjun, Gefn, Gefnn

Gerd (Θυγατέρα των Γιγάντων Γκύμιρ και Ωρμπόντα, συγκαταλέγεται ωστόσο στους Θεούς Aesir ως σύζυγος του Φρέυρ, ο οποίος συγκλονίστηκε από την ομορφιά της και της δώρισε την αθανασία)...... Geror, Geroer

Gullveig (Κατώτερη Θεά της Αβύσσου και του Χρυσού, κάτοχος της Θεραπευτικής και Μαντικής Τέχνης)......... Heid

Holda (Πανάρχαια Παρθένος-Θεομητέρα, Θεά της Μουσικής, του Χιονιού και της Ομίχλης, των Λιμνών και των Πηγών)..... Holde, Holle, Hulda, Bertha, Berchta

Hel (Θυγατέρα του Λόκι, Θεά του Κάτω Κόσμου)..... Hela

Idun (Σύζυγος του Μπράγκι, πιστή φύλακας των Χρυσών Μήλων και της Αιωνίας Νεότητος των Θεών, Θεά της Αθωότητος, της Νεότητος, της Αθανασίας και του σωματικού κάλλους)..... Iunn, Idhunn, Idunn

Nanna (Σεληνιακή Θεά, σύζυγος του Μπάλντερ, προστάτιδα της Καλωσύνης και των ήπιων τρόπων)............. Nana, Inanna, Anna, Nepsdoettir

Νehallennia (Ολλανδική Θεά της Μοίρας, της Αφθονίας, της Αλιείας και της Καρποφορίας γενικώτερα)............ Nehallenja

Nerthus (Ο Τάκιτος την περιγράφει ως Μητέρα Γή, Terra Mater. Είναι Θεά της Γής και της Γονιμότητος, της Ειρήνης, του Πλούτου, της Θαλάσσης και της Καθάρσεως)...... Nerthuz, Erda

Sigyn (Σύζυγος του Λόκι, Θεά της Αφοσιώσεως και της Γονιμότητος)... Signy, Siguna

Skadi (Θεά θεσμοφόρος των Σκανδιναβών, μητέρα του Φρέυρ και προστάτιδα του Κυνηγίου, Θεά της Προφητείας και της Μαγείας)...... Skaoi, Skai

Snoetra (Θεά της Σοφίας, της Ευγενείας και της Αυτοσυγκρατήσεως).... SnotraΑπό το βιβλίο του Ίνγκβαρ: «Οι Αρχαιόθρησκοι Απέναντι στους Αποκρυφιστές», εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 1996).

No comments: